Det helande ledarskapet© 2010

 

Smakprov ur boken

 

 

• Innehållsförteckning»

 

• Förord»

 

• Kapitel 1»

 

 

Läsarkommentarer

 

Bengt Glane

 

Utveckling och förändring är något som pågår inom och utom oss själva vare sig vi vill eller inte. Det är en ständig ström av tankar och aktiviteter som formar den utveckling vi går till mötes. Ibland kan vi känna att många av förändringarna är under vår egen kontroll, men oftast saknar vi förståelse och en inlevelse varför händer det som händer - och kanske ännu mer förvånansvärt är att vi ser inte ens att det händer. Det finns nog inte någon människa som inte vill styra och driva sin utveckling mot de visioner och mål som hon känner är bra för henne själv. Men det finns många fallgropar och hinder på vägen och varför ser man dem inte? Hur gör man för att bli medveten om dem för att sedan komma kring och styra förbi dem? Den människa eller vetenskap som händelsevis skulle hitta lösningar på detta kommer med all säkerhet bli rikt belönad.

 

Den här boken gör inga anspråk på att berätta sanningar. Nej så är det inte, men den levererar hypoteser och påstående som kittlar för att inte säga utmanar ens egna ingrodda tankemönster. Den kopplar samman principer och mekanismer som råder i de större sammanhangen ända ut till vårt universum med det som händer i oss själva. Den läsare som är öppen för att utmana sin egen övertygelse och egna tankar får en spännande läsning som pekar på samband och skeenden som man oundvikligt börjar se i sin vardag och inte minst inom sig själv och i sin närhet. Författaren lyckas möblera om inne i tankens boningar på ett sätt som en inredningsarkitekt kan göra i ett hem där alla möblerna alltid stått på samma plats. Resultatet kan lätt bli att man får mer ljus i rummet och bättre användning av möblerna ..... och en del kanske man rent av gör sig av med.

 

Förvisso kan många begrepp och förklaringar i boken kännas som abstraktioner. Men det är i så fall läsaren som själv gör dem till det. För vem kan förneka att varje förändring eller händelse börjar alltid med en tanke inom oss själva innan den tar form utanför oss. Det är här boken har alla förutsättningar att sätta spår i dina tankars irrbanor.... och det är just där förändringen börjar.

 

 Lennart Ringsjö 

 

Nu har jag läst boken ett par gånger. Även om boken behandlar en teori kring hur vi människor fungerar och styrs av krafter i Universum är det en jordnära bok med fantastisk öppenhet och god praktisk grund.

 

Är det så här vi är? Är det så här vi fungerar? Är det en teori och praktik som tar oss framåt som individer och mänsklighet? Är vägen framåt och ur låsningar som hindrar fortsatt utveckling den som behandlas i boken? Kan det vara så lätt, men ändock så svårt?

 

Uttalar vi en stark vilja och målbeskrivning i allt vi vill eller gör? Uttalar vi behov och agerar öppet när vi ser att vi är på fel väg? Ändrar vi snabbt och provar nya vägar? Rensar vi upp gamla surdegar och gör oss friare? Utmanar vi varandra och oss själva för att bli och vara

bättre? Jobbar vi i nuet? Samarbetar vi fullt ut, litar vi på varandra och ser vi till att utvecklingsspiralen går framåt? Är det vi som är organisationen eller är det någon annan? Orkar vi ge allt hela tiden? Vill vi det? Är det nödvändigt? Vad är det som i krissituationer

mobiliserar krafter utöver det vanliga i oss? Varför inte samma fokus och vilja i det dagliga arbetet?

 

Ok, många frågor. Vad som är intressant är att boken ger nya öppningar och vägar att hantera sig själv och helt enkelt vara sig själv fullt ut. Är vi alla det alltid kommer världen att förändras till det bättre och det snabbt! Ingen vill försämra må vi utgå ifrån.

 

Vill vi göra det omöjliga måste vi se det osynliga.

 

Min rekommendation är att läsa boken och låta kraften i den leda dig och de du lever med eller arbetar med till helt nya möjligheter. Möjligheter som vi alla på jorden behöver och vill.

Vare sig det är i mig själv, mina närmaste, familj, i företag, i organisationer eller i samhället.

 

Mats Ljungqvist

Konsult på Solving Efeso

 

Tack så hjärtligt mycket för att du har skrivit en sån bra bok!!!!!

 

Det var det bästa jag någonsin har läst. Jag har fått en helt annan insikt i mig själv och i andra nu. Jag har mycket lättare för att sätta ord på vad det är jag hör och känner. Detta kommer verkligen att leda till ett paradigmskifte i mig. Mitt liv kommer att kunna delas in i ”före och efter” jag läste boken.

 

Att läsa boken var som att åka en berg och dal bana. Känslorna skiftade kraftigt mellan intressant/ roligt/ledsamt/sorgligt/uppgivet/jobbigt/tråkigt/ifrågasättande/argsint. Jag höll vid flera tillfällen på att sluta läsa tills det plötsligt slog mig av någon anledning på sidan 195 att anledningen att jag inte gillade boken just då var att…………… (fortsättningen avslöjar för mycket av boken).

 

Nu har jag gjort mitt allra första fullbordansbrev. Känns mycket bättre, som ett avslut. Jag har även använt en del av begreppen från boken i ett förändringsledarprogram som jag håller för en ledningsgrupp. Resultatet blev enormt uppskattat. Ska bli kul att se hur detta utvecklar sig. Spännande.

 

Tack för att du har tagit dig igenom dina förluster och stopp och så öppet delar med dig av dina erfarenheter!

 

Jan Gårdefelt

VD HYAB Magneter AB
Ordförande/Ägare: Gårdefelts Data AB / dataparadiset
 

Vad vi har här är för mig en bok som ger insikter hur vi fungerar som människor och hur mänskligheten kan få verktyg att skapa försoning inom och utanför oss själva. Författaren låter oss följa med på en resa från tidens början "Big Bang" och vilka lagar/krafter som styr materia och energi. Vi får upptäcka hur dessa lagar fungerar även i oss rent biologiskt och även i det osynliga i oss och hur vi kan förstå dessa principer och få tillgång till en ny möjlighet för människan.

 

Tar vi detta steg så är det ett större steg för mänskligheten än det vi tog på månen!

 

Om man läser boken lite öppet så kan man märka att den inte bara berör det skapade, utan också Skaparens "intention" och möjlighet.

 

Vi får se hur det som kallas "konversation" gör oss människor unika och hur det både kan stjälpa och hjälpa oss. När man på djupet ser hur det fungerar så får man insikt hur vi är "programmerade" av vår uppväxt och omgivning, kultur, religion, andras värderingar och förstår varför "konversation" är ett så viktigt ämne. Vi tror att vi alltid väljer vad vi gör, men ser inte att det som vi säger är "jag", inte själv har valt alla dessa konversationer. Vem är det som talar i oss....?  Att bara tänka så ett tag är nästan skrämmande, men friheten kommer genom att börja observera sig själv ärligt och använda "språket" som verktyg för helande" som ju bokens titel antyder. När vi får möjlighet att helas från det som inte är genuint för oss, så får vi tillgång till ett nytt fritt val om vilka vi vill vara.

   

I boken beskrivs hur vi fungerar i vårt inre, i det osynliga/immateriella (tankar, känslor, medveten vilja, det undermedvetna) etc. och man får en inblick hur detta styr det yttre, allt ifrån mitt förhållande med min familj, vänner, arbetsplats, världen, men också hur ofred, oviljan till att försonas med vad vi innerst inne fruktar mest och som vid försoning kan bli läkedom och det som hjälper oss bäst. Det låter overkligt, som en paradox, men jag har själv erfarit att det stämmer. Vågar man bara följa det som föreslås i slutet i boken med försoningsbrev etc. så kan jag faktiskt av erfarenhet garantera ett nytt lugn i sig själv och tillgång till nya möjligheter inom sina relationer. Men jag måste verkligen uppmana läsaren att följa/pröva detta, annars så kommer boken bli ytterligare en dammsamlare i Er bokhylla och de verktyg som ges gå förlorade för Er.

    

Författaren har mestadels byggt upp sitt tänkande på egna insikter och även erfarenheter i relationer i olika sammanhang och sin mångåriga erfarenhet som coach och bundit ihop dessa med de ämnen som han bemästrar, Ontologi, Biologi/Kemi och till viss del Astronomi och Psykologi! Författaren lämnar ut sig själv och hans egna "brottningskamper" för att hitta helande och större frihet. 

 

Jag har läst boken från pärm till pärm och börjar nu om igen för denna bok är nästintill för komprimerad och läser man den med ett öppet sinne så kommer det mycket nya insikter om hur vi fungerar och nya möjligheter att vara.

 

Jag hoppas nu att denna bok kommer att nå öppna sinnen hos många och de tankar som författaren kommer med når alla som längtar efter fred inom och utom sig själv! 

 

 

Martin Andreasson

Chef på Volvo Aero

 

Hej Hans!

Nu har jag läst boken och jag tyckte inte den var speciellt svår att läsa. Däremot kommer du med nya infallsvinklar som är otroligt tänkvärda och spännande… Tänk om det är så som du beskriver??? Även om det inte är så, kan man tänka att det är så… . Jag förstår att det tagit 15 år att skriva den. Det finns inte en enda mening som inte är genomtänkt och det behöver landa lite inom mig.

 

Jag hoppas att du känner dig riktigt stolt över boken, för den är RIKTIGT BRA och jag har bestämt mig för att läsa den igen. Jag har fler funderingar och jag tror att många svar finns i boken bara att jag behöver läsa och begrunda det en gång till.

 

 

Spridda röster


Hej Hasse,
Vad tycker jag om boken? 
    Den är helt fantastisk, Den har skapat nya insikter, men jag har inte läst hela boken. Utan jag har börjat om två gånger för att förstå.
     Den bok jag nu beställt är till en god vän som också är mycket intresserad av personlig utveckling för att skapa förutsättningar att hjälpa andra utvecklas.

 

- "Jag blev så fascinerad och försjunken i boken när jag började läsa den i vänthallen, så  jag missade pendeltåget".

 

Hej Hasse,

 F-n vad kul att se din bok!

 Jag har hastigt läst din inledning, den förvånar mig, och samtidigt "triggar" den ett starkt intresse att fundera/läsa vidare. Det som förvånar mig är dina globala kopplingarna som du på ett mycket bra sätt beskriver detta universella fenomen att vi motarbetar och fragmenterar i stället för att lita, engagera och stötta varandra alldeles för ofta i det dagliga livet. Du skriver mycket bra! Jag skall beställa din bok! Jag ser fram emot en intressant läsning.

 

  - ”Det känns spännande och skrivet på ett tillgängligt sätt - ärligt, jordnära men ändå om saker på hög nivå”.

- ”Lättläst och kul”.

- "Till och med min 85 åriga svärmor uppskattade boken".

 

 

 

 

 

 

 

Hans Korduner

leder företaget Coaching & Teambuilding AB. Företaget var tillsammans med ett annat svenskt och ett franskt företag först i Europa med att introducera coaching.

 

Kontakta mig:

hans.korduner@coaching-teambuilding.se