Det helande ledarskapet© 2010

 

Smakprov ur boken

 

 

• Innehållsförteckning»

 

• Förord»

 

• Kapitel 1»

 

 

 

 

 

Tjänster

 

 

Världsunik DPO Coaching

Utifrån principerna i boken får du coaching i att transformera din person-lighet. Coachingen möjligör att du kan komma förbi de begränsningar som finns i dig och åstadkommeratt livet kan ta en ny vändning. Den gör det också möjligt upptäcka många starkt positiva egenskaper i din personlighet som har varit dolda för dig själv. Du kommer också uppleva att du blir alltmer närvarande/fridfullare ju längre tid coachingen fortskrider.

 

Spännande föreläsningar om de nya teorierna

Du kan välja allt mellan två timmar till en hel dag beroende på hur djuplodande du vill att föreläsningen skall vara.

 

Ledarskapsutbildning i Det helande ledarskapet

Här finns möjligheten till ett företagsinternt program eller att anmäla sig till ett öppet program med deltagare från olika organisationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla bilder från Universum kommer från Hubbleteleskopet. 

   

 

 

 

 

Hans Korduner

har coachat i organisationer sedan 1987. Han har coachat mer än 2000 chefer och medarbetare i både stora och små företag samt organisationer i den offentliga sektorn. 

 

Han har även hållit mer än 200 utbildningar  i coaching och teambuilding. De har varit både företagsinterna samt öppna program.

 

Kontakta mig:

hans.korduner@coaching-teambuilding.se

 

Telefon 08 544 401 88

 

Du kan läsa mer om coaching och tembuilding på hemsidan

www.coaching-teambuilding.se