Det helande ledarskapet© 2010

 

Smakprov ur boken

 

 

Innehållsförteckning»

 

Förord»

 

Kapitel 1»

 

Kapitel 2»

 

 

 

 

 

 

 

Boken - Det helande ledarskapet

                 - med språket som verktyg 

 

Det helande ledarskapet är en bok för dig som vill komma underfund hur du fungerar i grunden och hur du snabbare  kommer vidare i livet.

 

Boken ger en ny spektakulär syn på hur människans  personlighet är designad. Den erbjuder ett paradigmskifte i psykologi  som banar vägen för att människan får fler möjligheter att forma en ny framtid för sig själv och komma förbi de begränsningar som den egna personligheter sätter.

   

Den nya teorin om psyket är en syntes från tre olika discipliner, ontologi (läran om varat), biologi (läran om livet) och psykologi (läran om psyket). Den gör att det blir avsevärt enklare av förstå den mänskliga naturen och dess psykologi samt tolka fenomen som människors dolda mörka sidor, utbrändhet, depression, 30-50-årskriser, livsöde, människans dubbelnatur och demens.

 

Boken mejslar även ut en väg för att kunna transformera en människas personlighet. Den gör det också möjligt upptäcka många starkt positiva egenskaper i personligheten som har varit dolda för en själv.
 
Teorierna i boken grundar sig bland annat på coaching av flera tusen personer och är influerat av flera av vår tids största tänkare. Under och efter coaching sessioner går det att manifistera validiteten i teorierna och att det sker en transformation av delar i personligheten.

 

Den beskriver varför helning av människan är en nödvändighet för att mänskligheten skall kunna ta ett nytt steg i sin utveckling.

 

Den utmanar flera rådande sanningar som - "Man är som man är" eller - "Det är ett misslyckande att inte nå mål och visioner".

 

Boken ger svar på varför förändringsarbete av människan och organisationer oftast går så trögt och hur man kommer åt problematiken.

 

Den ger en helt ny tolkning till ursprunget för beteende, tankar och känslor och hur de påverkar människan.

 

Boken ger annorlunda syn på hur du radikalt kan utveckla din förmåga i olika ämnen utan att vara född med talangen eller förmågan.

      

Den kan läsas av alla som är intresserade av personlig utveckling, och vara ett stöd för chefer, coacher och psykologer.

 

I samband med att du beställer boken får du en värdecheck på 1500 kr att användas för egen coaching av författaren.

 

Boken kan med fördel läsas flera gånger.

 

 

Alla bilder från Universum kommer från Hubbleteleskopet. 

   

 

 

 

 

Hans Korduner

är biokemist och har verkat som coach i över 20 år. Det är i skärningspunkten mellan erfarenheterna från bioke-mins och coachingens värld som boken har vuxit fram. Innehållet är även influerat av främst ontologi men även av biologi och av psykologi.

 

Kontakta mig:

hans.korduner@coaching-teambuilding.se

 

Telefon 08 544 401 88

 

Vill du veta mera om coaching gå in på hemsidan

www.coaching-teambuilding.se