Det helande ledarskapet© 2009

 

Smakprov ur boken

 

 

• Innehållsförteckning»

 

• Förord»

 

• Kapitel 1»

 

 

 

 

Mera möjligheter för coacher som vill vidareutveckla sig 

 

  • Du får tillgång till "tänket" för en mycket effektiv coaching metodik,

        Coaching perception.

 

  •  Du får verktyg för att kunna coacha ”från grunden” och därigenom blir

         coachingen pricksäkrare och mer verkningsfull.

 

  • Du blir skickligare på att komma fram till ”pudelns kärna” samt nya vägar

        därifrån och framåt när du coachar.

 

  • Du erhåller en annorlunda väg för att kunna vara alltmer närvarande

        (mindfulness) med den du coachar och i livet i stort.

 

  • Du får ett nytt coachingverktyg för att hela människor.

 

 

 

 

Hans Korduner

leder företaget Coaching & Teambuilding AB.  Företaget var tillsammans med ett annat svenskt och ett franskt företag först i Europa med att introducera coaching.

 

Kontakta mig:

hans.korduner@coaching-teambuilding.se