Det helande ledarskapet© 2009

 

Smakprov ur boken

 

 

• Innehållsförteckning»

 

• Förord»

 

• Kapitel 1»

 

 

 

 

Möjligheter för dig som har psyket som arbetsområde

 

  • Du får tillgång till en ny spektakulär modell för psyket, som integrerar psykoanalysen med KBT och som gör analysarbetet enklare och effektivare.  

 

  • Du får en ny metodik för hur du kan hela människor i deras personlighet och liv.

 

  • Du får en ny teori för tankens och känslans uppkomst och funktion vilket

        gör det lättare att bena ut orsakssamband.

 

  • Du får en djupare dimension till KBT som gör den slagkraftigare.

 

  • Du får som Psykoanalytiker en breddad teoretisk bas för psykoanalysen

        med bland annat en ny modell för det undermedvetnas struktur och källa. 

 

  • Du får tillgång till "tänket" för en mycket effektiv coaching metodik,

        Coaching perception.

 

 

 

Hans Korduner

leder företaget Coaching & Teambuilding AB. Företaget var tillsammans med ett annat svenskt och ett franskt företag först i Europa med att introducera coaching.

 

Kontakta mig:

hans.korduner@coaching-teambuilding.se